• Cairt na hEorpa - Déanann POBAL monatóireacht leanúnach ar chur i gcrích An Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh (.i. uirlis reachtaíochta idirnáisiúnta)
  • Acht na Gaeilge - Tá POBAL ar thús cadhnaíochta i streachailt phobal na Gaeilge ar son Acht Gaeilge bunaithe ar chearta.
  • Taighde - Déanann POBAL taighde ar riachtanais phobal na Gaeilge thuaidh agus theas; taighde ar reachtaíocht, ar chearta, ar sheirbhísí, ar an dea-chleachtas, ar an oideachas.
  • Cearta & Ceiliúradh - Bhunaigh POBAL a ócáid mhór siamsaíochta bhliantúil i 2009 le haird a tharraingt ar an ghealltanas i gComhaontú Chill Rímhinn, nár comhlíonadh, le hAcht Gaeilge a chur i bhfeidhm.

Fáilte

Bunaíodh POBAL i mí Eanáir 1998. Páirtíocht ionadaíoch é POBAL a thugann treoir straitéiseach agus a chuireann ar fáil fóram daonlathach do na dreamanna a chruthaigh tionscadail rathúla shóisialta, gheilleagracha, ealaíonta agus oideachasúla do phobal na Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo

Gabh i dteagmháil linn


POBAL
Aonad 6
Teach Uí Chorráin
Ionad an Dá Spuaic
155 Sráid Northumberland
Béal Feirste
BT13 2JF

G: 0044-(0)28-9043-8132
F: 0044-(0)28-9024-8667
R-phoist: eolas@pobal.org

Léarscail anseo

 

Tá POBAL ina chuideachta faoi theorainn ráthaíochta. Tag. carthanachta XT27908