News

Ba chóir do na páirtithe náisiúnacha a bheith ag béicigh faoi Acht na Gaeilge agus straitéis forbartha don teanga


Scríobh POBAL , grúpa abhcóideachta na Gaeilge chuig ceannasaithe an dá pháirtí náisiúnacha sa Tionól, SF agus SDLP , le cruinnithe a lorg leo faoi phleananna s’acu maidir le hAcht na Gaeilge agus straitéis don teanga.

Dúirt Janet Muller, Stiúrthóir POBAL, ‘Cúis díomá agus imní dúinn é nuair a dhiúltaigh Feidhmeannas TÉ do Bhille Gaeilge agus do Straitéis leis an Ghaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn ar 10.3.2016. Mar is eol do chách, tá POBAL i dtús cadhnaíochta ag leibhéal an phobail ar an dá cheist seo le blianta fada. Fáiltíonn muid roimh an bheagán atá ráite ag na páirtithe go dtí seo, ach cuireann sé iontas orainn nach bhfuil níos mó poiblíochta déanta le haird na ndaoine a dhíriú ar na ceisteanna tromchúiseacha seo. Thug rialtas na Breataine gealltanas deich mbliain ó shin, reachtaíocht a thabhairt isteach don Ghaeilge.  Chomh maith, leagann Acht Chill Rímhinn 2006 dualgas reachtúil ar an Tionól TÉ, glacadh le straitéis don Ghaeilge. Sáraíonn gníomhartha an Fheidhmeannais ar 10.3.2016 na dualgais seo.’

Scríobh POBAL  chuig Gerry Adams agus chuig Colum Eastwood le cruinnithe a lorg agus fáil amach cad iad na pleananna agus straitéisí a bheidh an dá pháirtí náisiúnacha ag cur i gcrích le hAcht agus le straitéis éifeachtach a bhaint amach don Ghaeilge, taobh istigh d’achar ama réasúnta.


Contact Us

Pobal
Unit 6
Curran House
Twin Spires Centre
155 Northumberland Street
Belfast
BT13 2JF

T: 0044-(0)28-9043-8132
F: 0044-(0)28-9024-8667
Email: eolas@pobal.org