News

Brexit: Caithfear reachtaíocht Ghaeilge a fháil leis an teanga a cosaint ó thuaidh


Cad é tarlóidh do chearta teanga anois sna sé chontae agus torthaí an reafrann faoi bhallraíocht an RA d’Aontas na hEorpa istigh? Dúirt Janet Muller, Stiúrthóir POBAL, scátheagras abhcóideachta na Gaeilge, ‘Tá contúirt anois ann go tarraingeoidh rialtas na Breataine siar ó dhlúthcheangal na n-ionstraim idirnáisiúnta a thug cosaint de chineál éigin don Ghaeilge le blianta beaga anuas,  leithéidí Cairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh agus an Creatchoinbhinsiún um Chosaint na Mionlach Náisiúnta. D’fhágfadh sin an teanga ó thuaidh ar an trá fholamh mar gheall ar na teipeanna uilig ó 2006 le hAcht na Gaeilge a thabhairt isteach abhus.’

 Dúirt sí, ‘Beidh POBAL ag coinneáil súil géarr ar an cheist seo. Beidh muid ag déanamh teagmhála leis na polaiteoirí ar fad le cás na Gaeilge a chur. Is léir go bhfuil reachtaíocht láidir, bunaithe ar na moltaí comhaontaithe a chur POBAL chun tosaigh in Acht na Garilge Eis II, níos práinní anois ná riamh roimhe. Sa choimhthéacs seo, ní ndéanfaidh rud ar bith eile an Ghaeilge a cosaint agus a chur chun cinn mar is ceart.’


Contact Us

Pobal
Unit 6
Curran House
Twin Spires Centre
155 Northumberland Street
Belfast
BT13 2JF

T: 0044-(0)28-9043-8132
F: 0044-(0)28-9024-8667
Email: eolas@pobal.org