News

Foilsíonn POBAL a cheathrú thuairisc ar stad na Gaeilge: Géarghá le hAcht na Gaeilge


Inniu, d’fhoilsigh POBAL, eagras abhcóideachta na Gaeilge a cheathrú thuairisc don Choiste Comhairleach de chuid Chomhairle na hEorpa ar an Chreatchonbhinisiún Um Chosaint na Mionlach Náisiúnta.

Bhuail POBAL le hiondaithe an Choiste Comhairleach mar chuid den mhonatóireacht leanúnach a dhéanann an eagras ar stad na Gaeilge sna sé chontae. Thug an eagras réamhthuairisc  ar chur i gcrích an Choinbhinsiúin i leith na Gaeilge don Uas Neven ANĐELIĆ, ball an Choiste Comhairleach ó Bosnia agus Herzegovina, don Uas Tomáš HRUSTIČ, ball ón Slovak Republic, do Bhean Uas Tove H. MALLOY, ball na Danmhairge agus do riarthóir na rúnaíochta ar an Chreatchoinbhinsiúin, Bean Uas  Gisella GORI. POBAL an t-aon eagraíocht Ghaeilge amháin a d’ullmhaigh a leithéid seo de thuairisc do na saineolaithe roimh ré.

Dúirt Janet Muller ó POBAL, ‘Obair mhór a bhí i gceist ach tá tábhacht ar leith léi, mar is ar éigean go luaitear an Ghaeilge i dtuairisc rialtas na Breataine do Chomhairle na hEorpa.  Gan an t-eolas a chuireann POBAL rompu, ní thiocfadh leis na saineolaithe na ceisteanna cuí a chur ar na polaiteoirí agus ar lucht soláthar seirbhíse. Anois, tá an crích thuairisc POBAL curtha ar fáil don phobal, chomh maith leis na saineolaithe. Faraor ghéar,  díreach i ndiaidh chuairt na saineolaithe, chinn an Tionól TÉ gan Acht na Gaeilge a thabhairt isteach is gan glacadh le straitéis don teanga ach an oiread. Cinntí stairiúla, uafásacha atá iontu siúd agus inár gcríchthuairisc bhí muid in ann aird na saineolaithe a dhíriú orthu. Léiríonn an taighde uilig atá déanta ag POBAL dár thuairisc go bhfuil géarghá le reachtaíocht ó thuaidh leis an teanga a chosaint agus chaomhnú.’

Dúirt sí, ‘Tá an obair mhonatóireachta seo ar bun againn le 15 bhliain déag anuas, agus d’imir muid tionchar nach beag ar thuairimí na Saineolaithe go dtí seo. Bhí ionadaithe an Choiste Comhairleach anseo roimh i 2007, 2009 agus arís i 2011. Bhuail POBAL leo gach uair agus chuir muid eolas cuimsitheach ar fáil dóibh faoi chúrsaí Gaeilge. Mar gheall ar sin, thug an Coiste Comhairleach tacaíocht as chuimse d’éileamh phobal na Gaeilge reachtaíocht a thabhairt isteach don Ghaeilge agus seirbhísí níos fearr a chur ar fáil don phobal.’

Tá tuairisc POBAL ar fáil ar shuíomh na heagraíochta,  www.pobal.org


Contact Us

Pobal
Unit 6
Curran House
Twin Spires Centre
155 Northumberland Street
Belfast
BT13 2JF

T: 0044-(0)28-9043-8132
F: 0044-(0)28-9024-8667
Email: eolas@pobal.org