News

Maurice Hayes – An Fáth go dtacaím le moltaí POBAL d’Acht na Gaeilge


Maurice Hayes, CARÉ

 Bhí Maurice Hayes le blianta fada ina Ombudsman i dTuaisceart na hÉireann, agus bhí lámh ar leith aige sa tsaol phoiblí ansin agus sa Deisceart. Bhí sé ina Chléireach Baile i nDún Pádraig agus ina Rúnaí Buan sa Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí (TÉ) agus chaith sé tamall ina Chathaoirleach ar an Chomhairle um Chaidreamh Pobail agus ar Choimisiún Patten ar an Phóilíneacht i dTuaisceart na hÉireann. Ó 1997 go 2007 bhí sé ina Sheanadóir i Seanad Éireann.

“Is léir domsa go gcuireann moltaí seo POBAL go mór leis an díospóireacht sa mhéid is bhfuil siad bunaithe ar an deachleachtas is fearr idirnáisiúnta, agus toisc go bhfuil siad réasúnta agus go n-aithníonn siad an gá atá leis an chothromaíocht agus lena bheith ag lorg réiteach praiticiúil i gcásanna áirithe. Is léir freisin go n-aithnítear go bhfuil sé riachtanach tacaíocht a fháil ón ghnáthphobal nach Gaeilgeoirí iad, ón stát is ó na húdaráis phoiblí. Is breá liom an tslí réasúnta ina gcuirtear na moltaí, an machnamh is an taighde a rinneadh, go n-aithnítear go bhféadfadh na moltaí seo deacrachtaí a chruthú do dhaoine eile agus an dóigh a soláthraítear meicníocht chun déileáil lena leithéid.

“Cuirtear na moltaí i dteanga is i gcomhthéacs na gceart is na ndualgas ar ghlac an Ríocht Aontaithe leo faoi chonarthaí is Cairteanna éagsúla idirnáisiúnta. Ina measc siúd atá cosaint chearta an duine faoin Choinbhinsiún Eorpach (atá anois fáiscthe sa chóras dlí intíre) is na dualgais dhlíthiúla na mionteangacha a chosaint is a chaomhnú faoin Chairt Eorpach.

“Is é Tuaisceart na hÉireann an t-aon limistéar réigiúnach den Ríocht Aontaithe (taobh amuigh de Shasana féin) nach bhfuil an chosaint seo le fáil ann i bhfoirm acht sonrach teanga – ritheadh a leithéid don Bhreatnais i 1993 is do Ghàidhlig na hAlban i 2005. Ar an choigríoch, tá eiseamláir Cheanada, na Fionlainne, na Spáinne is na hEilvéise ann, a chuireann bunsraith faoi na moltaí atá leagtha amach anseo. Dá bhrí sin, tá sé le ciall a mholadh gur chóir an tAcht a rith i bParlaimint Westminster seachas an Tionól. Ba in Westminster a ritheadh Acht Thuaisceart Éireann mar shaghas bunreachta don Tuaisceart, agus sin an áit inar chóir cosaint na gceart seo a dhaingniú is dualgais an stáit a chur i bhfeidhm.”

 


Contact Us

Pobal
Unit 6
Curran House
Twin Spires Centre
155 Northumberland Street
Belfast
BT13 2JF

T: 0044-(0)28-9043-8132
F: 0044-(0)28-9024-8667
Email: eolas@pobal.org