News

Níor oibrigh cur chuige na bpáirtithe náisiúnacha : Fearg POBAL maidir le diúltiú eile ar Acht na Gaeilge agus ar an Straitéis


Dúirt POBAL, eagras abhcóideachta na Gaeilge  go bhfuil fearg forleathan ar phobal na Gaeilge gur dhiúltaigh na páirtithe aontachtacha ag an Tionól do mholtaí Acht na Gaeilge a thabhairt isteach. Dúirt Janet Muller, stiúrthóir POBAL, ‘Ní amháin gur theip ar mholtaí le haghaidh Achta, ach diúltaíodh chomh maith do mholtaí straitéiseacha leis an teanga a chur chun chinn. Thug rialtas na Breataine gealltanas soiléir i gComhaontú Cill Rimhinn gur dtabharfadh sé Acht Gaeilge isteach agus ba chóir brú a chur ar Westminster. Cé nach bhfuil amhras againn faoi dhea-thoil an Aire Cultúir agus Sinn Féin i dtaca leis an reachtaíocht de, theip go hiomlán ar a gcur chuige i leith an Achta. Deich mbliain i ndiaidh ghealltanas Chill Rimhinn, níl muid pioc níos faide chun tosaigh.’

‘Maidir leis an straitéis, cé gur fhoilsigh an tAire moltaí níos mó na bliain ó shin, bhí sé soiléir ón tús nach mbeadh feidhm leo gan chomhaontú ó na páirtithe eile. Dhiúltaigh na páirtithe aontachtachta seo glacadh le straitéis, fiú agus dualgas curtha orthu in Acht Cill Rímhin 2006 straitéis a thabhairt isteach.  Is léir nach nglacann na haontachtaithe agus Páirtí an Chomhghuallaíochta le cearta teanga ná le seirbhísí teanga do phobal na Gaeilge. Ní aon iontas sin, faraor, agus mar sin de, agus aimsir na dtoghchán orainn, caithfidh pobal na Gaeilge ceist a chur ar féin arbh fhiú an Tionól dúinn go dtí seo, nuair nár oibrigh cur chuige na bpáirtithe náisiúnacha ar na ceisteanna is bunúsaigh maidir le cearta teanga.’


Contact Us

Pobal
Unit 6
Curran House
Twin Spires Centre
155 Northumberland Street
Belfast
BT13 2JF

T: 0044-(0)28-9043-8132
F: 0044-(0)28-9024-8667
Email: eolas@pobal.org