News

POBAL ag cuidiú le comhairle dlí faoin straitéis Tionóil don Ghaeilge


Lorg POBAL comhairle dlí maidir le teip an Tionóil i dtaca le straitéis na Gaeilge de ocht mí déag ó shin. Dúirt Janet Muller, stiúrthóir an scátheagras abhcóideachta, ‘Tá POBAL ag obair ar cheist na straitéise don Gaeilge ó 2006, nuair a achtaíodh Acht Cill Rimhinn, reachtaíocht a leagann dualgas ar an Tionól straitéis a thabhairt isteach don teanga. Chomh maith, thar trí bhabhta monatóireachta ar chur i gcrích Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, mhol Coiste na nAirí de chuid Chomhairle na hEorpa gur cheart straitéis a fhorbairt don teanga. Rinne Westminster féin neamart ar a chuid freagrachtaí straitéis a chur chun cinn, díreach mar a rinne sé ar a chuid dualgas i dtaca le hAcht na Gaeilge de.’

Dúirt Janet Muller, ‘Taispeánann taithí phobal na Gaeilge le blianta beaga anuas go bhfuil sé thar a bheith deacair an dlí a úsáid le tacú le cearta lucht úsáide na teanga nuair nach bhfuil reachtaíocht Gaeilge ann abhus. Ar na mallaibh, áfach, fuarthas cead Athbhreithniú dlí a thosacht ar cheist na straitéise agus tá na hargóintí a n-ullmhú faoi láthair. Faraor, ní dócha gur chuideoidh Athbhreithniú dlí maidir le straitéis go díreach le fíorú Acht na Gaeilge. Mar sin féin, ar son na cúise, tá POBAL ag roinnt le Conradh na Gaeilge an t-eolas agus an tuairim abhcóide a fuarthas tríd an obair leanúnach a rinne muid leis an Public  Interest Litigation Project,  agus tá súil as againn go gcuideoidh an comhoibriú seo eadrainn le hullmhú na n-argóintí maidir le straitéis don Ghaeilge. ’


Contact Us

Pobal
Unit 6
Curran House
Twin Spires Centre
155 Northumberland Street
Belfast
BT13 2JF

T: 0044-(0)28-9043-8132
F: 0044-(0)28-9024-8667
Email: eolas@pobal.org