News

Ráiteas POBAL ar na hÁirí Nua


An ndéanfaidh na socruithe nua polaitiúla difear dearfach d’fhorbairt agus do chothú na Gaeilge sna sé chontae? Sin an cheist ata ag POBAL, eagras abhcóideachta na Gaeilge ó thuaidh. Dúirt Janet Muller, ‘tá athruithe tagtha ar an Tionól, sa dóigh is go bhfuil freasúra oifigiúil anois ann den chéad uair ó bunaíodh na hinstitiúidí i 2000. Beidh le feiceáil cé chomh héifeachtach is a bheidh an córas nua. Chomh maith, tá níos lú ranna anois ann, agus iad athainmnithe, le cúraimí agus freagrachtaí difriúla ón uair deireanach. Maidir leis na hAirí nua, guíonn muid gach rath orthu. Ní hionann sin is le rá nach bhfuil muid meallta agus imníoch faoi roinnt do na ceapacháin. Cé nach ábhar iontais é, is cúis imní dúinn nach bhfuil duine atá báúil d’fhorbairt an Ghaeloideachais i mbun an Roinn Oideachais. Ball den DUP atá i Peter Weir, agus dar ndóigh, d’ionsaigh a pháirtí caiteachas ar an Ghaeloideachas le linn an toghcháin. Go dtí seo, fiú agus áirí náisiúnacha i mbun na Roinne seo, ní fhaca muid príomhshruthú an Ghaeloideachais taobh istigh don chóras oideachais, agus ní dhearna go leor infheistíochta sa Ghaelscolaíocht ó thuaidh. Cúis buairimh atá ann, go mbeidh anois níos lú acmhainní agus níos lú tábhachta ar na ceisteanna seo.’

 Ceapadh Paul Givan mar Aire Phobail. Dúirt Janet Muller, ‘Is cruthaíochtaí é, díreach cosúil leis a chomharba, Nelson McCausland. Ábhar conspóide a bhí ann nuair a rinne McCausland iarracht tionchar a imirt ar chur amach eolas turasóireachta agus geografacha le go dtitfeadh sé isteach le léamh s’aige ar an domhain, agus beidh sé suimiúil cad é an cur chuige a bheidh ag Givan. Ní duine é nach bhfuil cleachtaithe le conspóid, áfach, mar gur tharraing sé cáineadh idirnáisiúnta air féin i anuraidh nuair a chuir sé bille ‘Saoirse coinsiasa’ chun tosaigh sa Tionóil, a ligfeadh do dhaoine idirdhealú  a dhéanamh ar bhonn reiligiún. Beidh sé suimiúil feiceáil cén fháilte a cuirfidh grúpaí homaighnéasacha roimhe, agus cad é mar a bheidh sé ag léiriú cothrom na Féinne do gach duine sa phobail atá sé in ainm’s a bheith ag freastail air.’

 Dúirt sí, ’Caithfear a aithint, ó bunaíodh an Tionól, bhí 14 Airí náisiúnacha againn sa Roinn Oideachais, sa Roinn Cultúir, sa Roinn Forbartha Réigiúnaí, sa Roinn Forbartha Sóisialta, sa Roinn Léinn agus Traenála, sa Roinn Sláinte, sa Roinn Talmhaíochta  agus dár ndóigh in Oifig an ChéadAire is an LeasChéad Aire. Go fóill sa Tionóil, níl ann d’Acht na Gaeilge ná do Straitéis don teanga. Is léir an t-am seo go raibh Sinn Féin ag díriú ar rólanna airgeadais agus beidh le feiceáil an imríonn sé seo tionchar dearfach nó díobhálach ar an teanga.’

 


Contact Us

Pobal
Unit 6
Curran House
Twin Spires Centre
155 Northumberland Street
Belfast
BT13 2JF

T: 0044-(0)28-9043-8132
F: 0044-(0)28-9024-8667
Email: eolas@pobal.org