News

Tacaíonn na Saineolaithe idirnáisiúnta arís le hAcht na Gaeilge


 Tá saineolaithe de chuid na Náisiún Aontaithe i ndiaidh a mholadh gur cheart Acht na Gaeilge a thabhairt isteach sna sé chontae. Dúirt Janet Muller ón scátheagras, POBAL, ‘Mar thoradh na hoibre leanúnach a rinne POBAL ar an cheist seo, bhí aird na saineolaithe arís ar theipeanna leanúnacha rialtas Westminster agus Stormont glacadh le reachtaíocht Gaeilge. Cháin an Coiste ar Chearta Eacnamaíoch, Cultúir agus Sóisialta an neamart atá déanta ar an Ghaeilge agus bheimigh siad arís gur cheart Acht a thabhairt isteach.

 Ar leathanach 12 a dtuairisce, dúirt an Coiste,

Irish Language

1.       The Committee remains concerned about the lack of effective measures adopted by the State party to promote the use of Irish Language in Northern Ireland (art. 15).

2.       The Committee reiterates its previous recommendation (E/C.12/GBR/CO/5, para. 37) and recommends that the State party adopt an Irish Language Act.

 Tá an tuairisc ina iomlán le feiceáil ar an nasc seo:

E/C.12/GBR/CO/6: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGBR%2fCO%2f6&Lang=en

 Dúirt Janet Muller, ‘I 2009, bhí an Coiste ar na sainghrúpaí idirnáisiúnta a thug tacaíochta thar na mbearta don obair POBAL ar an cheist seo agus tá muid thar a bheith sásta go léirigh siad an tacaíocht ceanna don Acht arís i mbliana.’


Contact Us

Pobal
Unit 6
Curran House
Twin Spires Centre
155 Northumberland Street
Belfast
BT13 2JF

T: 0044-(0)28-9043-8132
F: 0044-(0)28-9024-8667
Email: eolas@pobal.org